Pokreće Blogger.

četvrtak, 29. studenoga 2007.

Kak je dakle nastao HOS...dio 3.

Share & Comment
Gdje smo stali ?

Nego jeste li vidli Slovenske nove stranice? Društvo si je stvarno dalo truda i fakat izgledaju opako. Morem reći da sam dosta nacionalnih stranica preroštal, al su ove stvarno reprezentativne. Možda i njih prekopiramo ko što smo prekopirali sustav natjecanja jel?

A gdje smo sa stvaranjem saveza stali...pa nastavak možete pročitati na Tominim stranicama...samo što ipak neke stvari nisu navedene pa ću ih možda ja razjasniti u nastavku ove moje kolumne.
Tako Tomo ne navodi da je nakon druge sjednice IO-a tamo u veljači Savez blokiran jer je tadašnji predsjednik odlučio nijedan dokument ne potpisati, ne sazivati više sjednice, ne sazivati više skupštine. Ova odluka je uzrokovala godinu dana zastoja aktivnosti na punom priznanju našeg sporta, ali ju je IO prevladao ne baš shvačenim i prihvačenim sazivanjem prve izvanredne skupštine, i treče sjednice IO-a koju je sazvao dopredsjednik.
Što se desilo da je g. Sakar odlučio djelovati van statuta saveza u koga se je kleo...možda se desila činjenica da je shvatio da se sa ovim sastavom IO-a nemože ponašati kao sa svojim studošima na faksu kojima je lako prodavati muda pod bubrege.
Naime, Krivi i Sakar su vodili još jednu igricu za potrebe HPS-a, a o tome malo kasnije.Bio kako bilo, savez je registriran 21. ožujka 2006. i stime je stekao pravnu osobnost te status nacionalnog sportskog saveza. Bez obzira na razna tumačenja, prema relevantnom tumačenju pravnice HOO-a, u tom trenutku savez je trebao samo uputiti dopis HPS-u i IOF-u da preuzima nadležnost za šport te sa istim upoznati HOO. Čića mića - gotova prića. Kvaka je bila samo u tome što takav dopis nije imao tko potpisati...a zašto...jer smo zagubili predsjednika. Možda je i zbog toga zblokiral savez? Naime sukladno članku 37. tadašnjeg statuta, samo predsjednik Saveza imal je pravo sazvati IO. Institucija sprječenosti ili odsutnosti predsjednika bila je nejasno formulirana u statutu i IO je bio u blokadi. Prvo smo se dvoumili oko toga dali je tri mjeseca ili jednom tromjesječno rok u kojem predsjednik mora sazvati IO, a kad su prošli svi rokovi odlučili smo se sastati na poziv dopredsjednika kako nam bar sezona koja je bila u punom tijeku nebi došla u pitanje.
Blokadu rada HOS-a koristi HPS (koji je vjerovatno ovu blokadu i potencirao) te 5.5.2006. upućuje dopis (ur.br.042/DB06) svojim članicama koje su ujedno bile i članice našeg saveza u kojem konstatira da je upravo HPS jedini nacionalni savez koji skrbi o orijentacijskom športu. Također navodi da on provodi sustav natjecanja, regulira nastupe reprezentacija te traži od svojih članova da ne djeluju unutar HSOT-a. Ovo rezultira i negativnom selekcijom reprezentativaca koji brane boje Hrvatske na međunarodnim natjecajima.
Ovakav dopis HPS-a spada u najmanju ruku u red spornih a ja bi rekao da ima i obilježja kaznenog dijela jer je njime obmanuta orijentacijska javnost te osporen legalitet jedne pravne osobe. HPS nikada nije bio nacionalni sportski savez orijentacijskog sporta već je samo u vrijeme nepostojanja tog saveza provodio određene djelatnosti vezane za orijentacijski sport. U statutu HPS-a orijentacija se navodila samo kao jedna od njihovih stručnih djelatnosti. Na taj način HPS je u 2006. godini uzurpirao pravo HOS-u na svoje statutarne djelatnosti te je iskoristio blokadu saveza za manipulaciju zajedničkim članstvom.
Kako bi se još više otežalo rad novom savezu, HPS u međuvremenu mijenja u IOF-u nositelja sporta koji je uvijek do tada bio Croatian orienteering federation, te stavlja svoje ime te ime tadašnjeg komesara kao predsjednika neznam čega.
Za vrijeme blokade rada saveza, pokušali smo na više naćina apelirati na Sakara da sazove sjednicu, ali su sve inicijative pale u vodu. Kada smo tražili izjašnjavanje članica o spriječenosti predsjednika, večina je mudro šutjela i nije se izjašnjavala. Dakle, odabran je kukavički pristup nezamjeranja bez razmišljanja o posljedicama. Zbog toga smo odlučili ipak sazvati IO u Jaski 11.06 nakon što su propali svi pokušaji i rokovi za sazivanje sjednice normalnim putem. Ovime smo si priskrbili hipoteku nestatutarnog djelovanja, ali smatram to ispravnim potezom jer je bio usmjeren na pokretanje rada u savezu za razliku od nestatutarnog postupanja tadašnjeg predsjednika koji je blokirao rad saveza. Na sjednici je odlučeno iskoristiti statutarne mogučnosti za sazivanje izvanredne skupštine, a paralelno sa time je odrađivana inicijativa za promjenom nomenklature u HOO-u. Pošto savez nije imao potpisnika, inicijativa je išla sa razine klubova i uz potporu Zajednice športova ŠGŽ, Riječkog i Zagrebačkog športskog saveza.

HPS u to vrijeme uz potporu klubova koji nastavljaju aktivno djelovati pod njihovim okriljem (POK „Maksimir“ Zagreb, OK „Lokve“ Lokve, POK „Torpedo“ Rijeka, HPD „Japetić“ Samobor, HOD „Mihanović“ Zagreb“) pripremaju i organiziraju odlaske reprezentacija na ALPE-ADRIA KUP u Italiju, EYOC u Sloveniju, JWOC u Litvi i WOC u Dansku. Ovo dodatno opterečuje odnose u savezu jer na taj način HPS provodi ultimatum prezentiran na drugoj sjednici IO-a. Istovremeno sa ignoriranjem postojanja HOS-a, HPS angažira i odvjetnika koji u ime klubova koji su savez osnivali a bili su članovi HPS-a traži da se preispita posatupak registracije te da se osnivačka skupština proglasi nevažečom. Koja zavrzlama. Ispada da su se klubovi osnivači žalili zbog čega su osnivali savez...? Ko je tu lud ha?

Naravno da je odgovor UDU prema HPS-u bio za nas afirmativan...1:0 za HOS.

Četiri punopravna člana saveza: OK „Ris“ Delnice, OK „Međimurje“ Selnica, OK „Vihor“ Zagreb i OK „Bjelovar“ Bjelovar zatražili su početkom kolovoza 2006. godine od predsjednika Saveza sazivanje Izvanredne skupštine. Predsjednik Saveza se očekivano oglušio na zahtjev, te je 18. kolovoza 2006. sazvana Izvanredna sjednica od strane predlagača na temelju Članka 25. tadašnjeg Statuta HSOT-a. Izvanredna sjednica Skupštine je održana 26. kolovoza 2006. godine u Delnicama, te su na njoj prisustvovali predstavnici pet klubova (OK „Ris“ Delnice, OK „Međimurje“ Selnica, OK „Vihor“ Zagreb, OK „Bjelovar“ Bjelovar, OK „Jelen“ Jastrebarsko). Radom verifikacijske komisije utvrđeno je da OK „Jelen“ Jastrebarsko nema urednu dokumentaciju za sudjelovanje u radu, te da Skupština zbog neodazivanja članica nema potreban kvorum. Međutim u cilju pronalaska rješenja i dobivanja smjernica za daljnje postupanje Skupština je održana te je sva potrebna dokumentacija predana u Gradski ured za opću upravu u Gradu Zagreb na daljnju obradu. Odmah po završetku Izvanredne skupštine pokušaj deblokade Saveza dobio je reakciju klubova kojima nije bilo u interesu da Savez profunkcionira te se nisu solidarno poistovjetili sa problemima u kojima se našao Savez. Svojim vaninstitucionalnim postupkom OK „Jelen“ iz Jastrebarskog zastupan po zamjeniku tajnika Tomislavu Kaniški te Planinarsko-orijentacijski klub „Maksimir“ iz Zagreba zastupanom po tajniku Dariu Štambuk 31. kolovoza 2006. godine Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba podnijeli su pismeni prigovor zbog načina sazivanja Skupštine, te nepostojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. Isti takav pismeni prigovor je dana 04. rujna 2006. godine podnio i OK „Lokve“ iz Lokava zastupan po predsjedniku Andriji Tusić. Također, v.d. tajnik Saveza Antun Zoran Krivokapić je usmeno tj. telefonskim putem izdiktirao službenu zabilješku djelatnici navedenog Ureda. Svojim postupkom klubovi-članovi Saveza zaobišli su uobičajenu proceduru vezanu uz rješavanje spornih pitanja unutar Saveza, te sa jasnom namjerom zaobišli legalno izabrana tijela upravljanja Saveza s ciljem produženja daljnje blokade rada u Savezu. Nadzorni odbor Saveza na svojoj drugoj sjednici koja je održana 27. prosinca 2006. godine je oštro osudio navedeni postupak OK „Jelena“, OK „Lokve“, POK „Maksimira“ i v.d. tajnika Saveza koji nisu iskoristili statutarni postupak unutar saveza.

Sada se spočitava ljudima koji su bili na toj prvoj skupštini što su na nju došli i što su stavili svoj obraz na sud javnosti, a u tome najviše prednjaći Kaniški na svojim stranicama. Naravno ne spočitava se onima koji nisu došli. Zbog čega? Jer su slušali takve ko što su Kaniški i company, a koji su bili HPS-ovi insajderi. Da im je bilo do saveza, onda bi došli na skupštinu...ovako cilj im je bila destrukcija saveza. Što se desilo u drugom mjesecu 2008-me. Ništa drugo nego ono što se trabalo desiti već na prvoj izvanrednoj skupštini. Izglasan je isti novi statut te je izabran isti novi predsjednik. Izgubljeno je još 6 mjeseci, a zbog toga su danas pojedinci jako ponosni na sebe. Toliko su ponosni da su se sada kandidirali i za dopredsjednika saveza. Kada sam pojedine predstavnike klubova u drugom mjesecu pitao zbog čega su sada došli na sjednicu, a nisu na onu prvu kada se ionako raspravlja o istim temema samo su slijegali ramenima. Odgovora naravno nema...ali se nazire.

Pošto je predsjednik i dalje bio u debelom hladu i očito je nije više želio svoj obraz stavljati u funkciju saveza, IO je odlučio pričekati isticanje roka za sazivanje redovne sjednice te je nakon toga pokrenuo inicijativu za novom izvanrednom sjednicom. U međuvremenu su napokon i neki predstavnici klubova postali svjesni svoje nesvjesti i nazirao se pozitivan ishod.

HPS na svojoj godišnjoj skupštini krajem prosinca 2006. godine konstatira da je HSOT odbio sporazumno razduživanja koje je on predložio, te da se sam od sebe urušio, ističe da kao i u 2006. godine HPS ostaje član IOF i nositelj je toga športa u HOO i Republici Hrvatskoj! (izvor časopis „Hrvatski planinar“ 01/2007).


Nastavak slijedi...

E da da ne zaboravim..još jedna igra HPS-ovog insajdera Štambuka vođena je iza kulisa javnosti pa i njegovih maksimiraca. Dario je osnovao privatni klub i registrirao ga je 31.5.2006. Koje su mu bile namjere...neznamo ali se naziru...čitajte o tome na mom nekadašnjem blogu.

Tags:

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 komentari:

Objavi komentar

 

Popular Content

Recent Posts

Why to Choose RedHood?

Copyright © ORIJENTIRANJE I ORIJENTACIJSKO PRIGOVARANJE | Designed by Templateism.com